VRAAGGERICHT WERKEN IN GEBIEDSONTWIKKELING

Zeven praktijkvoorbeelden van herstructurering van bedrijventerreinen in Overijssel

 • Revitaliseren met resultaat

  Leegstand, verpaupering, bodemverontreiniging en asbest. Op die ruimtelijk-fysieke problemen van een bedrijventerrein ligt vaak de nadruk.

 • Economische invalshoek

  Lukt het dan nergens? Toch wel. En zelfs met volop resultaat. De provincie Overijssel richtte in 2009 Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) op.

 • Aanvullende rol

  Door het ondernemersbelang te betrekken bij de gebiedsverbetering ontstond ruimte voor het doen van private investeringen. Dat bood kansen!

 • Facts & Figures
 • Centrale vraag: hoe kan de markt tot investeringen worden gebracht?
 • 0Showcases
Logistiek Centrum ZwartewaterBusiness Park ZwolleHerontwikkeling voormalige Wehkamplocatie De EnkHerontwikkeling MBI-locatieHogeluchtHigh Tech Systems Park

TEXT NOT FOUND FOR: sponsors