Aanpak

Leegstand, verpaupering, bodemverontreiniging, asbest. Op die ruimtelijk-fysieke problemen van een bedrijventerrein ligt vaak de nadruk. Dat maakt van herstructureren van bedrijventerreinen een taai onderwerp. Want van dat soort problemen wil niemand eigenaar zijn. De gemeente niet, maar zeker ook niet de ondernemer. Geen wonder dat het revitaliseren van bedrijventerreinen nog te vaak zonder resultaat blijft.


Leren en laten leren

In het praktijkboek ‘Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling’ staan 7 aansprekende en intensieve gebiedsontwikkelingen in Overijssel. Hierin staat het diepgaande onderzoek door het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties van hogeschool Saxion en de aanpak van Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) centraal. Zij leggen je hun lessen aan je voor: wat heeft die aanpak opgeleverd? Verdient deze werkwijze navolging? Kan de traditionele vastgoedsector deze impuls gebruiken?


HMO als duizendpoot

In 2009 richtte provincie Overijssel HMO op. De afgelopen 9 jaar heeft HMO zijn kansen goed gecreëerd en benut. Door op te treden in rollen die steeds een aanvulling waren op wat in het proces nodig was: investeerder, ontwikkelaar, financier, stedenbouwer, procesmanager of projectleider. Resultaat is dat HMO de herstructureringsopgave in Overijssel heeft opgelost.


Vraaggericht werken

HMO werkt vooral vraaggericht om zo werklocaties beter te kunnen (her)ontwikkelen. Mede dankzij het vraaggericht werken zijn er effecten bereikt als het verminderen van leegstand, toename van werkgelegenheid, verbeterde vestigingsfactoren en nieuwe bedrijvigheid. Door vraaggericht te werken staat de vraag in ieder geval centraal. Het volledige boek is te downloaden via de site en voor de rest geven wij een indruk op deze site.

TEXT NOT FOUND FOR: sponsors